تابان سرمه‌ای
1000تراکم3000
نخ بایرالمان بافت دستگاه شونهر آلمان
ضمانت 120ماه
قیمت 3100000ت
ارسال رایگان
جهت سفارش و خرید👇
@carpet8383