باغ معلق آبی
700تراکم 2550
نخ بایرالمان بافت دستگاه شونهر
ضمانت 60ماه
ارسال رایگان
قیمت 2850000ت
جهت سفارش و خرید👇
@carpet8383