باغ معلق گردویی
700تراکم2550
نخ بایرالمان بافت دستگاه شونهر
ارسال رایگان
ضمانت 60ماه
پرفروش ترین فرش سال
دستبافت گونه
قیمت 2850000ت
جهت سفارش و خرید👇
@carpet8383