زیورستان

پخش عمده انواع #کلیپس #گل_سر #کش_سر #تل #زیورآلات
بازار تهران
خرید حضوری ۰۹۳۹۷۹۷۷۶۰۰ و ۰۹۱۲۵۷۹۱۷۶۷
خرید غیر حضوری ۰۹۱۹۵۷۴۰۴۲۴ و ۰۹۳۵۸۳۰۸۹۰۷
ادمین کانال
@zivarstan_roze

www.azinclips.ir
www.zivarstan.ir