🎀 کش سر و تق تقی ست 🎀
کد moj51
جنس و کیفیت عالی
ست ۲۰ جفتی (۴۰تایی)
قیمت عمده هر کارت : ۴۸۰۰۰ تومان
#کش_سر_تق_تقی

جهت سفارش 👈
@zivarstan_roze
آیدی کانال 👈
@zivarstan