💢 فروش ویژه تلویزیون💢

💥 الجی💥

🔷49اینچ فورکی🀄️

👈مدل uk6300

🔰با قیمت استثنایی💯

🖥4380000تومان🌈

اعتبار قیمت تا9شب🌏فقط🌏