🇦🇫😑سًِِکًِِوًِِتًِِ دًِِلًِِمًِِ😑🇦🇫

#مَقاٰمِ_مُعَظَمِ_اِحساٰسْ

#درد.یعنی_تونباشی و من
#دردامو_رو.دیوارمجازی_بنویسم💔

#میکس_غمگین😭
#عکس_نوشته
#موزیک
همون چیزی که منو تو دنبالشیم😔
لفت نده =بیصدا بزار🔇

ایدی مدیر:
@Thefailureoflove1_1