#رحلت_رسول_اکرم
#شهادت_امام_حسن

بسوز ای دل که پیغمبر دگر نیست
نه او نیست بلکه فرزندش حسن نیست

بسوز ای دل مدینه بی رسول شد
بقیع بر آل طه سوت و کور شد

بسوز ای دل که زهرا مویه دارد
چو او عرش خدا هم گریه دارد

🖤 رحلت جانسوز رسول اکرم حضرت محمد مصطفی ص و شهادت امام حسن مجتبی ع تسلیت باد

@arefaneh_A