🔸شعر ارسالی یکی از اعضای کانال معنوی عارفانه
تشکر از ارسال کننده شعر

🔹زبانحال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

دلم گرفته از این لحظه های سرد ملال
و روزگار ِغم انگیز ِ تلخ رو به زوال

تمام روز و شبم، لحظه لحظه: عام الحزن
نفس نفس نفس افتاده رو به اِضْمحلال

نمانده رو به جهانم دری گشوده، پدر!
نمانده بی تو دمی دلنشین و سبز و زلال

پس از تو مشعر و منبر نشسته در تب بهت
پس از تو وحی، نزد در هوای ما پر و بال

دلم گرفته شبیه درخت های فدک
دچار شعله از این مارهای خوش خط و خال

اذان به یاد "اَرِحنا بلال ِ " ماه بگو!
بلال! پر بده ما را به آسمان خیال

دلم گرفته اذانی بگو! که رنج جهان
پس از پدر شده بر شانه های خسته وبال

غروب و مأذنه… الله اکبر و…فریاد
بس است! فاطمه رفت از جهان، بس است، بلال!

🔹حمیده پارسافر

@arefaneh_A