🔸جرعه ای از نهج البلاغه
🔹توصیف مومن
♦️امیرالمومنین علی(ع) فرمودند:

شادى مؤمن در چهره اش، و اندوهش در دل اوست.از نظر تحمّل وسیع ترین موجود، و از نظراخلاق متواضع ترین مخلوق است. برترى را خوش ندارد، و خودنمایى را دشمن دارد. اندوهش طولانى، و همّتش دوردست، و سکوتش بسیار، و وقتش مشغول، و سپاس وشکیبایى اش فوق العاده، و غرق در فکرت خویش، و نسبت به اظهار حاجت بخیل است، اخلاقش سهل و آرام، و برخوردش هموار و نرم و وجودش در امر دین از سنگ سخت تر، ونزد حق از برده ذلیل تر است.
حکمت 333
#امیر_کلام
@arefaneh_A