💠
🔷مناظره امام رضا(ع) — ( ۱ )

🔶دعوت مامون از امام به مجلس مباحثه بزرگان ادیان

مأمون به وزیر خود،  فضل بن سهل، دستور داد صابی بزرگ صائبین  و هربذ اکبر بزرگ آتش پرستان و علمای زرتشت و نسطاس رومی و علمای ادیان دیگر را جمع کند تا با آنها سخنی را در میان بگذارد.
فضل بن سهل همه‌ی آنها را جمع کرد. مأمون به آنها گفت:« من پسر عمویی دارم که می‌خواهم با او مناظره کنید. فردا صبح همه شما نزد من حاضر شوید.»
فضل نوفلی روایت می‌کند که:
ما نزد حضرت رضا علیه السلام نشسته بودیم که یاسر، خادمش، وارد شد و عرض کرد:« آقای من! مأمون خدمت شما سلام می‌رساند و می‌گوید فردا علمای ادیان مختلف نزد ما جلسه‌ای تشکیل می‌دهند؛ شما هم تشریف بیاورید.

@arefaneh_A