۱۲۰۰ تراکم ۳۶۰۰
نخ ترک
ضمانت ۱۲۰ ماه
ارسال رایگان
قیمت ۳۸۵۰۰۰۰ت
جهت سفارش و خرید👇
@carpet8383