🍀اختتامیه نمایشگاه نگارگری و تذهیب و گل و مرغ آوای نقش در گالری ابن سینا با حضور گرم و پر مهر اساتید گرامی جناب استاد امیرحسین قهرمانی و استاد اردشیر مجرد تاکستانی عزیز ..👇
@Avayenaghsh