زنجیر نقره مردانه😍

آبکاری حرفه ای رادیوم
کیفیت کار ضمانت شده
عیار 925
قیمت بر اساس وزن
جهت سفارش

@saeide5
لینک
@noghre80