💢این مناطق امروز بارانی هستند

🔹 کارشناس هواشناسی استان فارس گفت: امروز در مناطق جنوبی استان شاهد رگبار و همچنین رعد و برق خواهیم بود.

🔹 این سامانه بارشی که بصورت بارش های رگباری رخ می دهد بیشتر مناطق جنوبی استان از جمله شهرستان های لامرد، لار و جهرم را در بر می گیرد.
@khbar_fars