بازدیدکنندگان ایرانی مسجد نصیرالملک شیراز به مناسبت دهه وقف و از امروز چهارم تا دهم آبان ماه می‌توانند به صورت رایگان از این مسجد تاریخی بازدید کنند.

@khbar_fars