اکثر ما وقتی تصمیم می‌گیریم به داد خودمان برسیم که آب از سرمان گذشته‌باشد. اما واقعا چرا؟ پاسخ ساده است؛ چون تغییر آسان نیست. ماندن در وضعیت موجود ساده‌ترین کار ممکن است. به‌همین دلیل ما تا کارد به استخوانمان نرسد، وضعیت خود را عوض نمی‌کنیم.

برای نمونه، آنقدر به وضعیت سلامتی‌مان بی‌توجهی می‌کنیم تا بیماری بر ما غالب ‌شود. یا آنقدر در روابط عاطفی‌مان بی‌مبالاتی می‌کنیم تا حریم‌ها شکسته‌شود یا آنقدر ذهنمان را به روی ایده‌های جدید و خلاقانه می‌بندیم که نبض اشتغال‌زایی را در حرفه‌مان از کار می‌اندازیم!

بیاییم قبل از آنکه زندگی کمر به نابودی ما ببندد، خود با درایت جلوی رنج‌های بی‌وقفه را بگیریم. بیاییم قبل از آنکه مشکلات، آموزه‌های صحیح را با رنج به ما بیاموزد؛ خودمان با تغییرات بنیادی جلوی دردهای روحی را بگیریم. بیاییم قبل از آنکه ترس بر ما کامل غلبه کند و ما را دچار افسردگی حاد کند، خودمان با شجاعت تغییر را با روی باز بپذیریم و قبل از حمله‌ی دشمن، خود به آن شبیخون بزنیم.

📚 #گذر_از_دوران_سخت
#اندرو_متیوس
برگردان: سارا حسابی

@RoyayeShakhsi