زمانی که درباره‌ى شغل خود خوابی می‌بیند، چه کابوس چه رویا، نگران نباشید!

در چنین حالتی مغز شما درحال یادگیری است تا چگونه آن کار را بهتر انجام بدهد!

@RoyayeShakhsi