★سرپرستی و مربی‌گری به سبک شرپا

به گروهی از ساکنین بومی نپال، شرپا (Sherpa) می‌گویند.
شرپاها معمولا همراه کوهنوردان حرکت می‌کنند و بار و وسایل آنها را تا قله می‌برند.
آنها آنقدر قله را فتح کرده‌اند که دیگر فتح دوباره‌ی قله برایشان هیجانی ندارد.
اما رمز حرفه‌شان چیز دیگری است. شرپاها خود را پررنگ نشان نمی‌دهند، در حاشیه می‌مانند. بار را بالا می‌برند، در یافتن راه مشورت می‌دهند اما اجازه می‌دهند کوهنوردان احساس کنند قله را خود فتح کرده‌اند.
شاید هر کس که می‌خواهد معلمی یا مربی‌گری یا سرپرستی را تجربه کند باید کمی اخلاق شرپاها را بیاموزد. بیشتر کمک کند و کمتر دیده شود تا هر کس خود، لذت کشف را تجربه ‌‎کند.

«از یک کوهنورد ناشناس»

@RoyayeShakhsi