عیار تو

برخی از اندیشمندان، اندیشه و کلام را معیاری برای عیارسنجی انسان می‌دانند و گروهی نگاه را معیار می‌دانند. در اینجا به موضوعاتی می‌پردازیم که عیار انسان را مشخص می‌کنند.

ارتباط با مدیریت:
@Ch1_Management
@Ch2_Management

اینستاگرام:
Instagram.com/AyareTo