‍ ما آن چیزی هستیم که افکارمان شکل داده‌اند. پس مراقب آن چیزی که می اندیشی باش کلمات ابزار هستند. اندیشه‌ها زندگی می‌کنند و به دور دست‌ها راه می‌برند.

#ویوکاناندا
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo