ما در جوار یکدیگر زندگی می‌کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی‌توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.

 
#دالایی_لاما
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo