همیشه شکرگزار باش.
شکرگزاری مطمئن‌ترین راه برای متوقف کردن آن دسته از گفتگوهای درونی توست که باعث دور شدن تو از مسرت و کمال می‌شود.

#وین_دایر
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo