هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید، نفسی عمیق بکشید و درخواست کنید تا به شما یادآوری شود چرا اینجا هستید و ژرف‌ترین آرزویتان برای امروز چیست؟

#دبی_فورد
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo