شب زمان مناسبی است که بیندیشیم چه کرده‌ایم تا جهان بهتر و شفیق‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از پیش شود…
برای بخشیدنِ عشق، فرصت نامحدود است و در دسترس همگان.

#لئو_بوسكالیا
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo