یک زندانی در آمریکا از زندان می‌گریزد؛ به ایستگاه راه‌آهن می‌رود و سوار یک واگن باری می‌شود…

درِ واگن به صورت خودکار بسته می‌شود و قطار به راه می‌افتد ….
او متوجه می‌شود که سوار فریزر قطار شده است، روی تکه کاغذی می‌نویسد:
«این مجازات رفتارهای بد من است که باید منجمد شوم!»

وقتی قطار به ایستگاه می‌رسد، مامورین با جسد او روبرو می‌شوند، در حالی که فریزر قطار خاموش بوده است!

«ذهن پرقدرت ترین سلاحی است که انسان در اختیار دارد، هر آنچه را که می‌گوییم، شلیکی است که می‌تواند در دم کشنده باشد»

#کاترین_پاندر
#سطرهای_آگاهی
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo