اگه فهمیدی مسیرو اشتباه رفتى زود برگرد حتى اگه برگشتن ده ها سال هم طول بکشه باید برگردی؛
نگو راه برگشت طولانی و تاریکه؛
نترس از این که هیچی به دست نیاری …

#استیو_تولتز
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo