فروشگاه تبلیغاتی Popes💥💥💥

♦️درج آگهی پیج اینستاگرام(عمومی) پست یا کلیپ از پیج یکبار به مدت یک هفته

40000
♦️درج اگهی پیج اینستاگرام(پیج کاری)
پست یا کلیپ به مدت یک هفته
30000
♦️درج اگهی پیج اینستاگرام (عمومی)
به مدت یک ماه
200000
♦️درج آگهی پیج اینستاگرام(کاری)
به مدت یک ماه وبا۴۸ ساعت سنجاق
250000

♦️درج کانال وگروه تلگرامی(کاری)به مدت یک هفته
25000

♦️درج کانال وگروه تلگرامی(عمومی) به مدت یک هفته

40000

♦️درج کانال وگروه تلگرامی(عمومی)به مدت یک ماه
80000
♦️درج آگهی کانال وگروه تلگرامی(کاری)به مدت یک ماه و ۲۴ ساعت سنجاق

50000

کانال ما👇👇👇
@Popesshop

♦️جهت سفارش درج آگهی و اطلاعات بیشتر به ایدی زیر پیام بدید👇👇👇

@Popes_ss