نکته:

این ‌که همسر شما بشنود که او فردی بی‌همتاست و هیچ زن دیگری نمی‌توانسته شما را به این اندازه خوشبخت کند، یک حس فوق‌العاده به او می‌دهد.

زن‌ها دوست دارند، بدانند که با تمامی گزینه‌های دیگری که شاید همسرشان برای ازدواج در نظر داشته، فرق می‌کنند.
@ravanshenasi_banafsh💜