روانشناس مثبت گرای معروف "شان آکر" می‌گوید:

هر روز، سه اتفاق خوشایندی که برایتان افتاده است را بنویسید و عمیقا سه دقیقه شکرگزاری کنید.

سه اتفاق … حتی کوچک.
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید.
سه اتفاقِ هر روز، باید مختص آن روز باشند.

این کار مغز را عادت می‌دهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند. و بر طبق تحقیقات انجام شده، چنین عادتی
(حتی بیشتر از حس موفقیت) باعث خوشحالی شما می‌شود.
@ravanshenasi_banafsh💜