#چای_مناسب_گروه_خونی_شما_چیست؟

🔴نوشیدن چای برای ما ایرانی ها دیگر بخشی از سنت ماست اما در کنار چای میتوان از گیاهان به عنوان دمنوش روزانه استفاده کرد. اما گروه خونی در نوع دمنوشی که انتخاب میکنیم موثرست. گروه خونی شما چیست و چه نوع دمنوشی با گروه خونی شما سازگار است؟

🔻گروه خوني O: چاي نعناع، چاي زنجبيل، چاي جنسينگ، چاي سبز
🔻گروه خوني A: چاي بابونه، ياس، چاي سبز، آويشن، گل جعفري
🔻گروه خوني B: چاي سبز، مريم گلي، بادرنجبويه
🔻گروه خوني AB: چاي زغال اخته، نعناع، گزنه

@ravanshenasi_banafsh💜