در این صبح زیبای پاییزی
زندگی از سر شوق
خندیدن از ته دل
آرامشی ماندگار
سلامتی پایدار
رزقی سرشار
و زیباترین و بهترینها
را از صمیم قلب برایتان
از خدای مهربان خواستارم

شروع هفته‌تون
سرشار از خوشی و خوشبختی🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌💥 💥