💎سینه ریز اسلایس عقیق سلیمانی عسلی و جاسپر مریم معدنی بسیار خوشرنگ گره ای

📌قیمت: ۲۲۱ ت
🆔 t.me/Atigh_ir