💎انگشتر عقیق سبز طبیعی دور چنگ نقش برجسته سیاه قلم مردانه

📌قیمت: ۲۱۱ ت
🆔 t.me/Atigh_ir