💎دستبند لوکس مهره لول عقیق سلیمانی٬ جاسپر تبتی سوخته و سرپنتین مات معدنی

📌قیمت: ۱۵۹ ت
🆔 t.me/Atigh_ir