میگن چرا در شیراز کسی کار نمیکنه ..!!😐😐😐😐 الان عرض میکنم خدمتتون:😎😎😎 یه سال 365 روزه . . .!☺️ بگو خب . .☺️ 52 روزش جمعه است، میمونه 313 رو ز . .☺️ بگو خب . . 😏 حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی داریم😆، میمونه 263 روز . .☺️ بگو خب☺️ میانگین هر روز 8 ساعت میخوابیم . .😝😝 این میشه 122 روز و باقی میمونه 141 روز . .!☺️👍 بگو خب☺️😏 هر روز یک ساعت برا خودمون وقت بزاریم . .😎👍 این میشه 15 روز و باقی میمونه 126 روز . .!!☺️👍🙈 روزی 2 ساعت خورد و خوراک این میشه 30 روز😜😜😜😜 و باقی میمونه 96 روز . .😝😝😝🙈 میانگین روزی 4 ساعت گشت و گذار با دوستان .. 💃👫🚶🏃👪 ساعتهای خالی بین کلاسها و رفت و آمد مسیر دانشگاه و خونه . .😝😜🏃🚶 این میشه 60 روز و باقی میمونه 36 روز . .!!😊😍 بگو خب .😊😊 . 31 روز تعطیلات رسمی سالانه،😂😂😆😆😆👏👏 میمونه 5 روز . .😰😰😰😰👋 خوب عزیزم ما هم آدمیم سالی 4 روزم مریض میشیم . .😓😂😎😟😦😜😝😛 میمونه یه روز .😛😝😜😂😆 . چه تصادفی اون یه روزم روز تولدم . .!!😍😍😝😊☺️😄😃😀😂😘 تموم شد و رفت . .!!☺️😊👏👏👏👏👏 امیدوارم همه قانع شده باشن .!

🆔 @khandeh_bazar93