به سلامتی همه مامانایی که هروقت صداشون کنیم
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟

به سلامتی مادرایی که می تونند تا 10 تا فرزندشونا
نگهداری کنند اما 10 فرزند نمی تونند از یک مادر نگهداری کنند!

به سلامتی مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادند ، ولی تو پیری
بچه هاشون خجالت میکشند
ویلچرشون رو هل بدند!

به سلامتی مادری که وقتی غذا سرسفره کم میاد اولین کسی که از اون غذا دوست نداره خودشه!

به سلامتی مادر .
تنها کسی که وقتی شکمشو لگد می زدم از شدت شوق می خندید!

به سلامتی
مادر که دیوارش
از همه کوتاه تره !!!!! ❤️❤️