#نقشه_بازار
میزان ارزش معاملات کل سهام (بورسی و فرابورسی) و درصد قیمت پایانی آنها در لحظه انتشار نقشه.
1398/08/22 10:40