آیدی ارتباط با ما تغییر کرد و فقط با آیدی زیر می توانید با ما در ارتباط باشید.👇👇👇
@igsm_shopfa_admin