رونالدو: دوست ندارم با مسی مقایسه شوم / حتی فرزندان‌مان را هم با یکدیگر مقایسه می‌کنند!
@navadnews