تا کی من آخر با نبودت خو بگیرم؟
هی ژست یک دلداده ی کمرو بگیرم!؟

از بی محلّی خسته ام دیگر نباید ؟
تنها به یادت در بغل زانو بگیرم !

ترسیده قلب کوچکم از بی تو ماندن،
باید تقاصم را از این ترسو بگیرم..

خیلی تقلّا کردم از چشمت نیفتم ؛
افتادم امشب می روم جادو بگیرم !!

من ناخدای ماهری هستم که باید…
حالا کنار ساحلت پهلو بگیرم ؛

تب دارم از بس در غمت سرما کشیدم..
باید بیایی از لبت دارو بگیرم ،

خوردم حیا را ، آبرو را کرده ام قَی
امکان ندارد دیگر از تو رو بگیرم !

#مریم_صفری

@maryam