#فوری
ساعت دیدار نساجی مازندران و استقلال تهران تغییر کرد

دیدار دو تیم نساجی مازندران و استقلال دوشنبه ۴ آذر ۹۸ به جای ساعت ۱۷:۳۰ در ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود.