پژومدل۱۳۸۳به رنگ بژطلایی باسه تیکه رنگ جلوعقب پلمپ‌ موتورگیربکس به شرط تضمینی تمام تخفیف معاینه فنی دارددوگانه بالن بزرگ قیمت ۳۰تومن به خریدارواقعی تخفیف هم میدم شماره تماس
۰۹۳۹۴۲۵۲۷۱۳

  @tablighat_bartar11