ارائه کارتخوان ثابت فروشگاهی ( شرکت ایران کیش ) برای بانکهای تجارت و صادرات به طور رایگان انجام می پذیرد