توجه فرمایید

ایجاد مزاحمت = ریپورت و بلاک

لطفا افرادی که قصد خرید ندارند ، پیام ندهند .