صبح است و
سلامِ تازه‌تر می‌چسبد
یک صبح بخیرِ
مختصر می‌چسبد
لبخندِ تو بر سفره‌ی
شعر و غزلم
حتی دو دقیقه بیشتر
می‌چسبد

صبح سه شنبه تون بخیر