برتری که این اپ نسبت به اپ های دیگه داره اینه که :

بدون اینترنت هم میتونید وارد بشید و شارژ بخرید
بدون مالیات شارژ بخرید یعنی شارژ ۲ هزار تومانی همون ۲۰۰۰ تومان
۵ تومانی همون ۵۰۰۰ تومان

و مزایای دیگر که در پست های بالا توضیح داده شده است