روش ثبت سفارس:
۱) فروارد عکس اجناس انتخابی از کانال به ایدی ادمین
@zaniar9380

۲) صدور فاکتور و عکس جنسای انتخابی
۳)ارسال شماره حساب بعد از تاییددفاکتور جهت واریز مبلغ فاکتور
۴)ارسال ادرس دقیق با کد پستی و اسم گیرنده و شماره تماس گیرنده همراه با فیش واریزی
۵) ارسال جنس از طرف ما