برگزیت و سناریوهای پیش رو

بخش تحقیق بانک Danske دانمارک در پژوهشی مفصل به بررسی سناریوهای مختلف پیش روی بریتانیا در خصوص مسئله Brexit پرداخته است که چکیده ای از این پژوهش تقدیم مخاطبین کانال می گردد.

نکات مهم:

برگزاری انتخابات زودهنگام یک پدیده حتمی به نظر می رسد. بحث مهم، زمان برگزاری آن است که بوریس جانسون می خواهد پیش از 31 اکتبر باشد تا به وعده ش در خصوص عدم درخواست تمدید دوباره تاریخ خروج از اروپا به هر قیمت وفادار بماند اما کوربین و مخالفان می خواهند بعد از 31 اکتبر باشد تا از تمدید تاریخ خروج و گشوده شدن پنجره امیدی برای مذاکرات بیشتر و توافق اطمینان یابند.

اگر در هفته جاری (9 تا 13 سپتامبر) توافقی برای برگزاری انتخابات زودهنگام حاصل نشود، پارلمان به دوره رخوت خواهدرفت و این مسئله یعنی که انتخابات زودهنگام قطعاً پس از 31 اکتبر برگزار خواهدشد.

از دید Danske Bank، محتمل ترین سناریوی موجود، توافق در پارلمان برای برگزاری انتخابات پس از 31 اکتبر است که به معنی تمدید تاریخ خروج بریتانیا از اروپا می باشد.

با توجه به سخن اخیر جانسون مبنی بر اینکه «حاضر است بمیرد ولی از اروپا درخواست تمدید مهلت خروج نکند»، یک گزینه برای او می تواند این باشد که درخواست رای اعتماد از پارلمان بکند و امیدوار باشد که مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد و نخست وزیر موقتی که پس از این داستان منصوب می شود کار درخواست تمدید مهلت خروج از اروپا را انجام بدهد.

از دید Danske Bank، محتمل ترین طول زمانی که اروپا با تمدید مهلت خروج بریتانیا موافقت بکند (به فرض عدم مخالفت اروپایی ها به ویژه فرانسه با تمدید) بین 3 تا 6 ماه است.

طبق مصوبه اخیر پارلمان، دولت بریتانیا موظف است که مجلس عوام را در جریان مذاکرات در دوره تمدیدشده قرار دهد که عملاً به این معناست که کنترل فرآیند برگزیت در دست پارلمان قرار خواهدگرفت.

در چنین وضعیتی، نتیجه انتخابات زودهنگام مهمترین فاکتور در بحث برگزیت خواهدبود. مدل نظرسنجی YouGov از دید Danske Bank، معتبرترین مدل برای پیش بینی نتیجه انتخابات است. اغلب نظرسنجی ها نشان از پیروزی محافظه کاران دارند که البته خیلی قابل اعتماد نیستند.

5 سناریوی محتمل از نتایج احتمالی انتخابات زودهنگام و احتمالات هر یک

1- پیروزی قاطع محافظه کاران

در این صورت، جانسون دست برتر را دوباره خواهدداشت و به دنبال عملی کردن وعده اش برای خروج به هر قیمت بوده و با توجه به عدم ارائه جایگزینی برای توافقنامه ترزا می که بتواند رضایت اروپایی ها را جلب کند، احتمال اول با 65% خروج بدون توافق بریتانیا از اروپا خواهدبود و باقی احتمال یعنی 35% نیز به خروج همراه با توافق تعلق می گیرد.

یک ریسک دیگر برای اقتصاد بریتانیا در این صورت – به جز پیآمدهای منفی خروج بدون توافق از اروپا – تقویت احتمال برگزاری همه پرسی دوم جدایی از بریتانیا در اسکاتلند (با توجه به مخالفت بیشتر مردم اسکاتلند با برگزیت) و حتی تقویت گرایش های استقلال طلبانه در ایرلند شمالی به منظور اتحاد با جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) می باشد.

2- پیروزی محافظه کاران در ائتلاف با حزب DUP

در این صورت، قدرت جانسون برای به تصویب رساندن یک توافق احتمالی با اروپا در پارلمان کاهش می یابد و لذا احتمال خروج بدون توافق نسبت به حالت اول افزایش یافته و به 75% می رسد. باقی احتمالات یعنی 25% هم به خروج همراه با توافق اختصاص دارد.

3- پیروزی محافظه کاران در ائتلاف با حزب DUP و حزب Brexit Party

در این صورت، احتمال خروج بدون توافق از اروپا تا 90% افزایش می یابد چرا که حزب Brexit مخالف اعطای هر گونه امتیازی به اروپایی ها بوده و رسماً خواهان خروج از اروپا بدون هیچ توافقی است. با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی محافظه کاران و حزب Brexit عملاً یکسان است، اصولاً احتمال وقوع این رویداد پایین ارزیابی می شود.

4- عدم پیروزی هیچ حزب یا ائتلاف خاصی به صورت قاطع

اگر هیچ حزب یا ائتلاف خاصی در پارلمان شکل نگیرد، پیش بینی شرایط بعدی دشوار می شود. از دید Danske Bank، در این صورت به احتمال 65% یک تمدید دیگر در مهلت خروج و یک انتخابات دیگر خواهیم داشت و به احتمال 35% هم خروج بدون توافق به دلایل تصادفی یا حقوقی شکل خواهدگرفت.

5- ائتلافی از احزاب مخالف

در صورت تشکیل ائتلافی از احزاب مخالف Brexit یعنی حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حزب SNP ، حزب Plaid Cymru (حزب مردم ولز و خواهان ماندن در اروپا) و حزب سبزها، احتمال برگزاری همه پرسی دوم برگزیت قوت می گیرد (90%) به ویژه اگر حزب لیبرال دموکرات کرسی های بیشتری به دست آورد.

@NimaAzaadi