❤اوژین نه وزاد❤

ڪانالی هنرمند میلی ئـۆژین نـەوزاد🎀

عازیزانم خوش هاتن بو کانالی هنرمند ئوژین نه وزاد ته کایه لینک کانال پخش بکه نه و به هاوریو وکانال گروه کانتان سپاس❤
🔽t.me/ozhin_nawzad75

🔼t.me/ozhin_nawzad75